Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Ti japim zë mbrojtjes së lumenjve

Shqipëria po përjeton dita ditës humbje të burimeve ujore, humbje të biodiversitetit dhe shkatërrim të ekosistemeve si rezultat i zhvillimeve të pakontrolluara të hidrocentraleve. Fushata “Save the Blue Heart of Europe” ka kontribuar shumë në krijimin dhe zgjerimin e të dhënave shkencore mbi lumenjtë e Ballkanit, veçanërisht Vjosës, dhe mobilizimin e opinionit publik kundër planeve të HEC-ve. Vjosa është një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës. Një udhëzues që do të përmbledhë përvojën tonë, do të ndahet me aktivistët dhe palët e interesuara lokale përmes takimeve në zonat më problematike që lidhen me projektet e HEC-ve në Shqipëri. Gjithashtu, një video e shkurtër do të dokumentojë të gjithë përvojën e mësimit dhe shkëmbimit.

Artikuj lidhur me projektin