Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

MECA – Media dhe Çështjet Mjedisore në Shqipëri

Projekti “Media dhe Çështjet Mjedisore në Shqipëri” (MECA) synon të analizojë rolin e medias në ndjekjen dhe raportimin e aktivizimit të komuniteteve lokale për çështjet më të rëndësishme mjedisore të viteve të fundit deri në zgjidhjen e tyre. Në kuadër të këtij projekti do të kryhet  një vlerësim i situatës aktuale për kontributin e mediave në raportimin e çështjeve mjedisore, si dhe një raport me raste studimore dhe rekomandime për komunitetin e medias/ gazetarëve si dhe OSHC-vë.

Artikuj lidhur me projektin