Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

HELP-CSO: Forcimi i Legjislacionit Horizontal dhe Promovimi i OSHC-ve

Shqipërisë i mungon zbatimi efektiv i informimit publik dhe pjesëmarrjes, gjë që çon në angazhim të ulët të OOSHC-ve dhe individëve. Kjo vërehet veçanërisht në projektet e hidrocentraleve, që për shkak të mungesës së njohurive dhe konsultimeve dhe njohurive ligjore mjedisore, zhvillimi i tyre ka qenë konfliktual në komunitetet e prekura. Prandaj, zbatimi i legjislacionit horizontal do të fuqizojë OSHC-të për të garantuar përmirësimin e zbatimit të projekteve të ndjeshme mjedisore.

Artikuj lidhur me projektin