Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin në Shqipëri

Që nga krijimi i saj në dhjetor 2014, EcoAlbania ka qenë partneri lokal për Shqipërinë në projektin e financuar nga MAWA “Save the Blue Heart of Europe Campaign” që synon të mbrojë nga shkatërrimi lumenjtë më të vlefshëm në Evropën Juglindore nga projektet e pakontrolluara hidro-energjetike.

Partner gjithashtu në projektin “Shpëtimi i lumit të fundit të egër me rrjedhë të lirë në Evropë – Vjosa/Aoos” që synon ndërgjegjësimin e publikut për lumin e Vjosës, vlerat ekologjike dhe cënueshmërinë e tij dhe mbrojtjen e lumit nga planet e HEC-eve.

Artikuj lidhur me projektin