Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

ESPID4Vjosa- Zhvillimi i ndërlidhjes së shkencës dhe institucioneve vendimmarrëse për Vjosën

Lumi Vjosë ndodhet në jug të Shqipërisë. I konsideruar si lumi i fundit “I egër” në Evropë, Vjosa përfaqëson një potencial të madh jo vetëm për vlerat natyrore, por dhe për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm nëpërmjet aktiviteteve eko-turistike.      

Megjithatë, për shkak të mungesës së një plani të integruar menaxhimi për pellgun e lumit, Vjosa po përballet me shumë sfida. 

Në vijim të punës së mëparshme për të theksuar rëndësinë e vlerave të lumit, EuroNatur dhe EcoAlbania po implementojnë projektin “ESPID4Vjosa”, i cili synon të forcojë përpjekjet e menaxhimit për zhvillimin e qëndrueshëm të pellgut ujëmbledhës të lumit Vjosë, duke ndërlidhur shkencën, institucionet vendimmarrëse dhe shoqërinë.

Artikuj lidhur me projektin