Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

ENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqiperi

Projekti ENGONA- Rrjeti i OSHC-ve mjedisore në Shqiperi, synon të mbledhë së bashku OSHC-të që ndajnë interesa të njëjta  lidhur me mbrojtjen e mjedisit.

Duke u bazuar në faktin që mungon një bashkëpunim midis këtyre OSHC-ve, zgjidhja me e përshtatshme do të ishte zbutja e fragmentarizimit mes tyre dhe një rritje e mëtejshme e bashkëpunimit. Për shkak se shumë prej këtyre organizatave nuk funksionojnë plotësisht si rezultat i mungesës së fondeve apo si rrjedhojë e pasivitetit të tyre, bashkimi i tyre me njëra tjetrën do të  sillte bashkëpunim si në anën financiare ashtu edhe me këshilla rreth struktures që ato ndjekin.

Artikuj lidhur me projektin

Video: Sfidat mjedisore

Mjedisi kontribuon në mirëqenie shoqërore dhe rritje ekonomike, ndaj dhe shoqëritë e zhvilluara mundohen vazhdimisht