Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Energji diellore në Kutë

Projekti “Energji diellore në Kutë ”, synon të sjellë një burim energjie të pastër dhe të qëndrueshëm (energji diellore) në fshatin Kutë, fokusuar në arritjen e përvojës së parë (vetë-prodhim / vetë-konsum) i energjisë diellore,  përmes instalimit të paneleve PV diellore fotovoltaike në çatitë e 5 ndërtesave më të mëdha shtetërore.

Të kërcënuar në jetesën e tyre nga një digë e mundshme mbi Vjosën, në dy vitet e fundit, fshati Kutë është bërë një fshat emblematik i lidhur me rezistencën kundër ndërtimit të digës hidroenergjetike në fshatin Poçem.

Artikuj lidhur me projektin

Fushata Solar në Kutë

Fushata ‘Solar në Kutë’, është një iniciativë e organizatave partnere EcoAlbania, EuroNatur dhe Riverwatch, e