Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Olsi Nika

Drejtor Ekzekutiv

Olsi është biolog mjedisi dhe ekspert në vlerësimin biologjik të cilësisë së ujërave. Ka marrë pjesë në projekte të ndryshme lidhur me monitorimin biologjik të mjedisit. Interesi i tij kryesor në kërkim lidhet me mikroalgat, ekologjinë e ujit dhe ruajtjen e ekosistemeve detare. Nga 2013-ta është i angazhuar në zbatimin e fushatës “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”.

Curriculum

 2010: Diplomuar në Biologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT.

2012Master i Shkencave në Biologji Mjedisi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

2014 në vazhdim: PhD në Biologjinë e Ruajtjes, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT.