Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

EMISIONI UDHËKRYQE NJERËZORE

Radio-reportazh - EMISIONI UDHËKRYQE NJERËZORE @Radio Tirana Një radio-reportazh për lumin Vjosa në emisionin "Udhëkryqe njerëzore". Lumi Vjosa me gjithë bukuritë dhe vlerat e pakrahasueshme e saj, ndodhet në udhëkryq: Tsunam digash apo Park Kombëtar? Në këtë radio-reportazh do të dëgjoni nën melodinë e valëve të lumit se çfarë po bëhet për mbrojtjen e lumit të fundit të "egër" në Evropë? Aktivitetet e ndërmarra nga EcoAlbania së fundmi dhe më tepër mbi Ditën e Vjosës.