Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Dita Evropiane e Parqeve

Fëmijë të shkollës 9 vjeçare të fshatit Kotë, Selenicë, u bënë pjesë e aktivitetit të organizuar më 24 maj 2023, në kuadër të Ditës Europiane të Parqeve në lumin Shushicë, degë e lumit Vjosa. Ky aktivitet kishte për synim jo vetëm argëtimin e fëmijëve, por edhe edukimin dhe ndërgjegjësimin e tyre në lidhje me biodiversitetin e lumit Vjosë.