Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

MSc. Besjana Guri

Marrëdhëniet me Publikun

Besjana është punonjëse sociale me eksperiencë në punën me komunitetin dhe individët. Interesi i saj kryesor në kërkim fokusohet në përfshirjen e shoqërisë në mbrojtjen e mjedisit dhe strategjia e zhvillimit të  eko-komunikimit. Nga 2014-ta është e angazhuar në zbatimin e fushatës “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”.

Edukimi: 

2010: Diplomuar në Punë Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, UT

2012: Master i Shkencave në Punë Sociale – Organizim Komunitar, 

Fakulteti i Shkencave Sociale, UT