Bëj edhe ti pjesën tënde për Vjosën!

1. Shpërndaje këtë video

Shiko videon “Vjosa Park Kombëtar Tani” dhe ndaje me miqtë në media sociale duke përdorur #VjosaParkKombetarTani ose #VjosaNationalParkNow.

2. Kërko mbështetjen e kandidatëve

(c) Adrian Guri

Më 25 prill, Shqipëria do të zgjedhë një qeveri që ka pushtetin të mbrojë Vjosën përgjithmonë. Kërkoji kandidatëve që të mbështesin nismën #VjosaParkKombetarTani.

Si mund ta bësh këtë?

  1. Komento në postimet e tyre në rrjetet sociale: 94% e shqiptarëve janë pro krijimit të Parkut Kombëtar të Vjosës. Cili është qëndrimi juaj? #VjosaParkKombetarTani #VjosaNationalParkNow
  2. Bëj status në Facebook dhe tag një kandidat, për ti tërhequr vëmendjen dhe për ti kërkuar publikisht mbështetje për Vjosën.

A e di se 94% e shqiptarëve janë pro krijimit të Parkut Kombëtar të Vjosës?

Synimi është që Vjosa të shpallet, Parku Kombëtar i një lumi të egër në Evropë, duke mbrojtur të gjithë ekosistemin duke përfshirë pellgun ujëmbledhës, degët dhe shtratin aktiv dhe jetën e egër që Vjosa strehon. Vetëm ky përcaktim do të parandalonte përgjithmonë projektet e hidrocentraleve dhe zhvillime të tjera brenda zonës së mbrojtur dhe do të jepte një kontribut të rëndësishëm në Marrëveshjen e Gjelbër të BE-së dhe Strategjinë e Biodiversitetit.

Me zgjedhjet e përgjithshme në 25 Prill 2021, grupet shqiptare dhe ndërkombëtare të ruajtjes së natyrës po i bëjnë thirrje drejtuesve të politikës dhe publikut që të ruajnë të ardhmen e Vjosës dhe ta shpallin atë Park Kombëtar lumor, duke e shndërruar çështjen e Vjosës një përparësi kryesore për çdo parti fituese.

Nga një Park Kombëtar jo vetëm që do të përfitonte jeta e egër por edhe njerëzit e luginës së Vjosës përmes shfrytëzimit të potencialit për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik. Në të ardhmen, mijëra turistë nga e gjithë Evropa do të vijnë për të vizituar këtë lumë të fundit të egër të kontinentit. Një sondazh i kohëve të fundit i opinionit publik tregon se 94% e shqiptarëve është pro krijimit të Parkut Kombëtar të Vjosës.

  • vjosa national park now paris
  • vjosa national park now berlin
  • vjosa national park now brussels
  • vjosa national park now tirana
  • vjosa national park now tepelene
  • vjosa national park now gjirokaster
  • vjosa national park now permet

E vërteta mbi Vjosën: 45 hidrocentrale të planifikuar!

Në të gjithë pellgun ujëmbledhës të Vjosës, janë planifikuar 45 hidrocentrale, 8 në vetë lumin Vjosë dhe 37 në degët e saj.

3 degë, Langarica, Shtika dhe lumi Çarshova janë prekur tashmë nga digat dhe nuk mund të jenë pjesë e Parku të ardhshëm Kombëtar të luginës së lumit Vjosa.

Aktualisht kërcënimi kryesor me të cilin përballet Vjosa gjatë 24 viteve të fundit është plani për ndërtimin e 2 digave të mëdha në pjesën e mesme të lumit, përkatësisht: digat e hidrocentraleve të Kalivaçit dhe Poçemit.

Megjithatë edhe rrjedha e poshtme e Vjosës është në rrezik. Pranë grykëderdhjes së Vjosës në detin Adriatik, qeveria shqiptare ka në plan të ndërtojë një aeroport ndërkombëtar, brenda kufinjve të Zonës së Mbrojtur, i cili do të shoqërohet edhe më ndërtimin e infrastrukturës mbështetëse e resorteve për pritjen e turistëve. Gjithë parashikohet të ndërtohen pranë lagunës së Nartës. Vendimi për përcaktimin e kufijve të Zonave të Mbrojtura në Shqipëri parashikon përjashtimin nga Zona e Mbrojtur Vjosë – Nartë,  të sipërfaqes që do të përdoret potencialisht për ndërtimin e Aeroportit dhe resorteve turistike.

Informohu rreth lëvizjes për të shpëtuar Vjosën