Ne Media

Intervistë në Scan TV: Ndryshime në Kuadrin Ligjor të Koncensioneve

Në intervistë për Televizionin SCAN, Olsi Nika flet mbi nismën e EcoAlbanias për analizën e situatës dhe të legjislacionit të koncesioneve në fushën e hidroenergjisë, propozimet e ekspertëve për ndryshime në drejtim të përmirësimit të tij si dhe paraqitjen e një drafti për amendime konkrete në legjislacionin e koncesioneve për HEC-et, pranë ministrive dhe komisioneve parlamentare relevante.

Për më tepër, ndiqni më poshtë intervistën e plotë: