Ne Media

Intervista në Scan TV: Kundërshtimet për HEC -in e Kalivaçit

Vjosa, lumi i fundit i egër më i madh në Europë, rrezikon të shkatërrohet pas nënshkrimit, të kontratës konçesionare për ndërtimin e hidrocentralit të Kalivaçit. Në një intervistë për Scan TV, Valentina Kabili nga EcoAlbania flet për kundërshtimin dhe hapat që do të ndiqen për mbrojtjen e Vjosës nga HEC-i i Kalivaçit.