Njoftime për shtyp

Histori Suksesi: Lumi Vjosa shpallet Park Kombëtar

++ Sot lumi Vjosa është shpallur Parku i parë Kombëtar i lumit të Egër në Evropë ++ EuroNatur, Riverwatch, EcoAlbania dhe shumë partnerë të tjerë kanë punuar për këtë ditë prej shumë vitesh ++ Lumi Aoos në anën greke, delta e Vjosës dhe degët e saj gjithashtu duhet t’i jepet mbrojtje e gjerë +

 Radolfzell, Vjenë, Tepelenë. Në një ceremoni zyrtare në Tepelenë mëngjesin e sotëm, qeveria shqiptare shpallën lumin Vjosë park kombëtar të lumit të egër. Prej sot, i gjithë lumi Vjosa në Shqipëri, nga kufiri me Greqinë deri në detin Adriatik bashkë me degët e tij  – një sistem lumor me një gjatësi totale mbi 400 kilometra – kanë nivelin më të lartë të mbrojtjes. Kjo është diçka unike në Evropë.

Pas më shumë se dhjetë vitesh përpjekjesh të vazhdueshme dhe pune për ruajtjen e një prej lumenjve të fundit të egër në Evropë, EuroNatur, Riverwatch, EcoAlbania dhe shumë aktivistë të tjerë po gëzohen për këtë moment të madh historik. Megjithatë, puna për ruajtjen e Vjosës vazhdon.  

“Ne kemi luftuar gjatë dhe fort me partnerët tanë për këtë ditë, me seanca gjyqësore, peticione dhe diskutime me përgjegjësit në qeveri dhe me komunitetet lokale. Sot ne mund të festojmë”, thotë Annette Spangenberg, Drejtoresha e Konservimit pranë EuroNatur. “Tani do të vazhdojmë fushatën që degëve të tjera dhe deltës së lumit t’u jepet mbrojtje në mënyrë që tërësia e ekosistemit unik të lumit Vjosa të ruhet përgjithmonë.”

“Ky Park Kombëtar i Lumit të Egër nuk është vetëm një moment historik i rëndësishëm për Vjosën dhe Shqipërinë, por për ruajtjen e lumenjve në të gjithë Evropën. Ai vendos, për herë të parë, një koncept ruajtjeje ku mbrohet një sistem i tërë lumi dhe jo vetëm seksione të veçanta të një lumi”, thotë Ulrich Eichelmann, Drejtori i Riverwatch. “Koncepti i një parku kombëtar të lumit të egër duhet të shërbejë si model për lumenjtë e tjerë në Evropë, si përgjatë Moraçës në Mal të Zi dhe lumenjve Neretva dhe Una në Bosnje-Hercegovinë. Lumi Vjosa është parku i parë kombëtar i lumit të egër në Evropë, por nuk duhet të jetë i vetmi. Sot një mesazh i rëndësishëm del nga Shqipëria në të gjithë Evropën.”

“Shpallja e Vjosës Park Kombëtar është kulmi i përpjekjeve dhjetëvjeçare të një grupi të gjerë aktorësh. Sot, me shpalljen e parkut kombëtar, jo vetëm shoqëria civile, por edhe Shqipëria vendos një standard të ri në ruajtjen e natyrës, pasi për herë të parë mbrohen rreth 400 km rrjedhje natyrore lumore, e cila është një nismë unike për Europën dhe botën”, thotë Olsi Nika, Drejtor Ekzekutiv i EcoAlbania.

“Tani është koha që edhe Greqia të bëjë një hap shtesë drejt kësaj. Pjesa më e madhe e pellgut të lumit Aoos në territorin grek gjendet brenda kufijve të Parkut Kombëtar ekzistues të Pindosit Verior. Megjithatë, një pjesë e vogël midis Parkut Kombëtar dhe kufirit me Shqipërinë janë deri më sot të pambrojtur, duke lënë pothuajse 70 km shtrirje lumore të ekspozuara ndaj kërcënimeve, siç janë hidrocentralet”, thotë Alexandra Pappa, Menaxhere e Programit të Ujërave të ëmbla në MedINA. “Mbrojtja institucionale e Aoos në tërësinë e saj do të jetë rruga për krijimin e parkut të parë kombëtar ndërkufitar të lumit të egër në Evropë me përfitime të jashtëzakonshme për njerëzit dhe natyrën.

Informacion shtesë:

Për lumin Vjosa/Aoos

Lumi Vjosa/Aoos është një nga lumenjtë e fundit më të mëdhenj të egër në Evropë, jashtë Rusisë. Ai rrjedh nga malet në Greqi, ku quhet Aoos, deri në detin Adriatik në Shqipëri. Së bashku me degët e saj, Vjosa/Aoos formon një ekosistem me një nivel të konsiderueshëm biodiversiteti me rëndësi kombëtare dhe globale. Megjithatë, rajoni ofron edhe perspektiva ekonomike. Ekoturizmi përgjatë lumit dhe degëve të tij po rritet vazhdimisht, veçanërisht gjatë viteve të fundit kur është njohur dhe zhvilluar potenciali për aktivitete të tilla si rafting.

Parku Kombëtar i Lumit të Egër.

Ky është një park kombëtar që mbron ekskluzivisht lumenjtë dhe e bën këtë në një zonë të madhe, pra sisteme të tëra lumore. Lumenjtë janë ndër llojet e habitateve më të kërcënuara në mbarë botën. Shembulli i llojeve të peshqve migrues në Evropë tregon se sa të rrezikuar janë. Që nga viti 1970, popullata e tyre (p.sh. ngjala, harenga e lumit, blini) kanë rënë me 94% , kryesisht si rezultat i devijimit të lumenjve dhe ndërtimit të digave.

Fushata “Save the Blue Heart of Europe” synon mbrojtjen e lumenjve me vlera të larta natyrore në Ballkan, të cilët kërcënohen nga më shumë se 3400 projekte hidroenergjetike. Fushata koordinohet nga OJQ-të ndërkombëtare Riverwatch dhe EuroNatur dhe zbatohet së bashku me organizatat partnere në vendet e Ballkanit. Partneri lokal në Shqipëri është EcoAlbania, në Greqi MedINA. Informacione të mëtejshme gjenden në https://balkanrivers.net/de.

Fushata mbështetet ndër të tjera nga Fondacioni Manfred Hermsen. Kompania e veshjeve te terrenit Patagonia gjithashtu ka mbështetur fuqishëm angazhimin tonë për Parkun Kombëtar të Vjosës. Partnerë të tjerë që kanë kontribuar në luftën për mbrojtjen e lumit ndërkufitar Vjosa/Aoos janë IUCN ECARO, Pindos Perivallontiki dhe The Green Tank nga Greqia, Tour du Valat, Wetlands International dhe Fondacioni MAVA për Natyrën.

Më shumë

Seanca e dytë gjyqësore mbi zonat e mbrojtura të kategorisë së katërt, Rezervat i menaxhuar/Park Natyror

Në sallën e Gjykatës Administrative të Apelit, gjatë zhvillimit të seancës së dytë gjyqësore për Rezervat Natyrore/Parqet Natyrore të menaxhuara (kategoria IV). (c) AOS

2 mars 2023, Tiranë. Sot u zhvillua seanca e dytë gjyqësore mbi Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 60, datë 26.1.2022, “Për Shpalljen e Ekosistemeve Natyrore, Rezervave Natyrore/Parqeve Natyrore të Menaxhuara (Kategoria IV), në Gjykatën Administrative të Apelit, ku 11 Organizata të Shoqërisë Civile Mjedisore Shqiptare kanë paditur autoritetet publike për shfuqizimin e vendimit  të Këshillit të Ministrave nr. 59 dhe nr. 60.

Në seancë morrën pjesë nga pala paditëse avokat Franc Terihati  CLE, avokat Irena Dule Res Publica dhe Besjana Shehu AOSALB, ndërsa nga pala e paditur, Këshilli i Ministrave dhe Këshilli Kombëtar i Territorit nuk u paraqit asnjë përfaqësues dhe nuk u paraqitën prapësime dhe prova për të kundërshtuar pretendimet e parashtruara në padi.

Deri më tani procesi ka avancuar me depozitimin  a) e kërkes-padisë, b) e provave shkresore, c) e kërkesës për saktësimin e objektit të padisë duke kundërshtuar rishikimin e sipërfaqeve, kufijve dhe statusit të zonave; Bredhi i Sotirës, Korab–Koritnik, Qafështamë, Syri i Kaltër, Bredhi i Kardhiqit, Gërmenj, Karaburun, Kune–Vain–Tale dhe Patok – Fushëkuqe – Ishëm, Liqeni i Shkodrës dhe heqjen e 10 zonave të tjera; d) e kërkesës për kryerjen e aktit të eksertimit, dh) e parashtrimeve shtesë lidhur me legjitimimin e organizatave jofitimprurese.

Në këtë seancë Këshilli i Ministrave dhe Këshilli Kombëtar i Territorit nuk kishte përfaqësues të pranishëm. Gjithashtu, Avokatura e shtetit ka paraqitur kërkesë për thirrjen në cilësinë e personit të tretë të Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjensisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Ndërkohë, seanca e sotme u shty për shkak se parashtrimet shtesë lidhur me legjitimimin e organizatave jofitimprurëse të cilat janë depozituar që në daten 23.02.2023, nuk i ishin përcjellë gjyqtares nga sekrataria dhe për rrjedhojë vetëm diten e sotme gjykata i mori në administrim për t’ia komunikuar Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Kombëtar të Territorit.

Seanca e radhës për Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 60 do të zhvillohet më 17 Mars 2023 ora 09:00, dhe data për seancën e parë gjyqësore për Vendimin e Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 59, datë 26.1.2022, “Për Miratimin e Ndryshimit të Statusit Dhe të Sipërfaqes së Ekosistemeve Natyrore Park Kombëtar (Kategoria II) të Zonave të Mbrojtura Mjedisore, është caktuar më 10 Mars ora 09:00.

Oganizatat paditëse:

AOS-Albanian Ornithological Society

EcoAlbania @Res Publica

CLE – Centre for Legal Empowerment

Qendra EDEN/ EDEN Center 

Protection and Preservation of Natural Environment in Albania

Milieukontakt Albania (member of Milieukontakt International Netëork)

REC Albania

Qendra ACEG

Qendra Kujri

Qendra Impetus 

 

Më shumë

Banorët e Thirrës fitojnë çështjen në gjykatë, kundër HEC-eve

Më 24 shkurt, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, vendosi anulimin e lejes për ndërtimin e dy HEC-eve dhe një fabrike uji në fshatrat Thirrë, Sang dhe Hebë. Vendimi i gjykatës shënon një tjetër fitore ndaj çështjeve mjedisore, duke mbrojtur mjedisin e kërcënuar nga aktivitete ekonomike në kundërshtim me ligjet.

Që nga viti 2018 dhe deri më tani, përpjekjet e Qendra për Fuqizimin Ligjor (CLE), si përfaqësuese e çështjes dhe 166 paditësve banues të zonës, kanë qenë të vazhdueshme me protesta, zhvillime gjyqësore dhe advokim publik. Qëllimi kryesor i nismave ka qenë mbrojtja e zonës dhe e biodiversitetit të pasur, si dhe burimit ujor kryesor të zonës, me të cilin jetesa e banorëve është e lidhur ngushtë.

CLE ka përfaqësuar prej dy vitesh çështjen në gjykatë, duke depozituar vazhdimisht prova, argumentuar dhe mbështetur në ligj arsyet e kundërshtimit të ndërtimeve dhe aktiviteteve ekonomike në burimin Krazhna dhe fshatrat Thirrë, Sang dhe Hebë, të cilat do të dëmtonin rëndë mirëqënien mjedisore dhe të banorëve të zonës.

Në të njëjtë kohë dhe banorët e kësaj zone kanë zhvilluar një fushatë të gjerë advokimi dhe protesta të vazhdueshme të zhvilluara nga vetë ata. EcoAlbania ka mbështetur banorët prej kohësh, duke i ndihmuar ata për ta ndjekur këtë çështje ligjerisht dhe publikisht. 

Në përfundim Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, vlerësoi këto përpjekje të pandalura të banorëve dhe avokatëve duke ndaluar shkaktimin e dëmeve të mëtejshme në mjedis.

Kjo çështje i’a doli të triumfojë në sajë të bashkëpunimit të ngushtë mes aktorëve dhe grupeve të interesit të përfshirë, të cilët i solli bashkë nevoja për mbrojtjen e pasurive mjedisore dhe të drejtave socio-ekonomike të banorëve.

Centre for Legal Empowerment vlerëson maksimalisht rezistencën e banorëve e cila e kombinuar me përkushtimin e avokatëve, para-ligjorëve dhe aktivistëve arriti të prodhonte një vendim të drejtë dhe në favor të interesit qytetar.

Ky vendim është një hallkë e rëndësishme në vendosjen e praktikave për mbrojtjen e mjedisit dhe kauzave të drejta qytetare.

Gjeni protestat e banorëve të pasqyruara në media në link-et më poshtë:

LINK 1 

LINK 2

LINK 3

LINK 4

LINK 5

 

 

 

Më shumë

Ballkani Perëndimor: Shkencëtarët dhe përfaqësuesit e OJQ-ve bëjnë thirrje për mbrojtjen e më shumë lumenjve si pjesë e Rrjetit Emerald

Në vitin 2021, vendet e Ballkanit Perëndimor propozuan një numër të vogël zonash si pjesë e Rrjetit Evropian të zonave të mbrojtura natyrore Emerald. Por shumë nga lumnejtë mahnitës të rajonit janë lënë të pambrotjur dhe një propozim i ri synon ta ratifikojë këtë. 

Sot një grup shkencëtarësh dhe organizatash jo-qeveritare nga 11 shtete, publikuan një listë me 88 lumenj që ata i konsiderojnë me prioritet të lartë për t’u mbrojtur, duke u kërkuar vendeve nënshkruese të Konventës së Bernës nga Ballkani Perëndimor të zgjerojnë Rrjetin Emerald në Rajon. 

Themeluar nga Këshilli i Evropës në vitin 1989 sipas Konventës për Ruajtjen e Jetës së Egër Evropiane dhe Habitateve Natyrore (Konventa e Bernës), Rrjeti Emerald përbëhet nga zona me interes të veçantë ruajtje për të ruajtur florën dhe faunën e egër në habitatet e tyre natyrore. 

Si nënshkruese e Konventës së Bernës, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia filluan krijimin e Rrjetit Emerald në vitin 2011, kur propozuan një numër të vogël vendesh. Megjithatë, që atëherë asnjë nga vendet nuk e ka zgjeruar listën e tyre origjinale të vendeve, shumica e tyre nuk kanë mbrojtje ligjore sipas ligjit kombëtar, menaxhimit, mbledhjes së vazhdueshme të të dhënave dhe burimeve duke lënë shumicën e lumenjve dhe popullatave të peshqve të pambrojtur. 

Lista e lumenjve të publkuar sot vjen nga seminari Emerald Green i organzuar nga CEE Bankwatch Network në dhjetor 2022, ku pjesëmarrësit dhanë të dhëna shkencore për speciet dhe habitatet e peshqve. 

Si një pikë e nxehtë globale e biodiversitetit, Ballkani Perëndimor krenohet me diversitetin e jashtëzakonshëm të ujërave të ëmbla. Malet, lumenjtë, liqenet dhe vijat bregdetare të gjera të rajonit, janë shtëpia e llojeve të shumta të rrezikuara dhe habitateve të rëndësishme me lloje të shumta endemike që nuk mund të gjenden askund tjetër. Krahasuar me pjesën tjetër të Europës, shumica e lumenjve të rajonit janë në gjendje të mirë ose të paprekur dhe shumë prej tyre janë kandidatë idealë për mbrojtje, siç njihet nga lista prioritare e publikuar sot.

“Lumenjtë në Ballkan janë ndër ekosistemet më të kërcënuara dhe në të njëjtën kohë  përfaqësojnë janë pika të nxehta të biodiversitetit. Kështuqë, ia vlen t’i përfshish ato në një rrjet të mbrojtur ligjërisht”, shton Olsi Nika, Drejtor Ekzekutiv i EcoAlbania.

 

 

Më shumë